Stuprör och hängrännor


Har du problem med läckande stuprör eller tampas du med en lövfylld hängränna? Bara lugn du är inte ensam!
Alla tvingas vi någon gång byta ut våra takrännor och stuprör för att skydda huset från fukt och väta.

För maximera takrännans livstid är det viktigt att rensa och underhålla stuprören, risken är annars att takavvattingen inte fungerar optimalt och fuktskador uppstår på tak och väggar.
Vidare leder stopp i hängrännan till att stupröret spricker, blir skevt och tillslut helt  förstörs. Om det ligger löv och annan smuts i stuprännan när det börjar frysa på utomhus, förstörs rörsystemet än snabbare.
Även om underhållet, det vill säga att hålla rännorna fria från smuts, är en stor faktor i hur väl takavvattningen fungerar så betyder den inte allt. Stuprörets kvalitete och material har nämligen också stor betydelse för hur väl avvattningen fungerar. Takrännor och stuprör tillverkas idag främst i plast, plåt och koppar där alla tre har de sina fördelar.

Stuprör av plast

Normalt är plastrännan den billigaste typen av stuprör därmed inte sagt att den nödvändigtvis är det sämsta valet. I regel fungerar hängrännor av plast mycket väl men materialet har sina brister.
Plastrännor är föga förvånande inte riktigt lika tåliga för slag stötar som ett stuprör i plåt och spricker lättare om rännan t.ex. förfryser.
Ibland kan stuprör gjorda i plast blekna och få en mer grådaskig färg, vilken inte är helt attraktiv. Livslängden på dessa rännor är ca 10-15år

Stuprör i Plåt

Den traditionella eller klassiska hängrännan. Om vi föreställer oss ett äldre hus så är det förmodligen varmförzinkade plåtrännor vi först tänker att huset har. Plåt stuprören har en enorm förmåga att tåla temperaturväxlingar, därför är plåt fortfarande ett mycket gångbart material för stuprörs tillverkning. En bra plåtränna har en hållbarhet på ett tretiotal år.

Stuprör i koppar

För den som ändå inte känner sig helt tillfreds med varken plast eller plåt finns även stuprör tillverkade av koppar. Kopparrännor har  mycket god hållbarhet och är många gånger snyggare än både plåt- och plastrännorna.
Hängrännor i koppar kostar dock betydligt mycket mer än de övriga typerna av stuprännor.

Den moderna och hållbara stuprännan

För i tiden var problem med rostande hängrännor vanliga numera är det problemet så gott som eliminerat. Vad man ändå bör tänka på är att använda spikar som inte rostar när man monterar rörsystemet.

Dagens stuprör oavsett om de är tillverkade i plast eller plåt har också god resistens mot föroreningar och kräver nästan inget underhåll alls. Men rensning av stupröret går dock ännu inte helt att undvika, utan bör utföras i varje fall en gång per år. Färgen på stuprännorna är anpassade så att de passar ihop med våra hus, standradfärgerna på stuprännor är vit, svart och brun.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.