Takavvattning


För att takavvattningen skall fungerar, krävs hela stuprör och hängrännor. Vidare krävs det att du hållt efter dina rännor så att de inte är fyllda med smuts och löv, om så är fallet måste du se till att rensa rännorna. Om takavvattningen ändå inte fungerar eller om processen går väldigt långsamt bör du undersöka hur det är ställt med din dränering. Bestående problem med dräneringen kan leda till allvarliga skador på huset, t.ex kan det leda till fukt i krypgrunden.  

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.