Rensa hängrännor


För att din takavvattning på ditt hus skall fungera adekvat krävs det att du håller efter din takrännor. Minst en gång om året behöver du se till att grundligt rensa stuprören, särskilt viktigt är det vid in/utlopp samt uppsamlingsplatserna.  Om du har mycket träd runt omkring ditt hus kan du behöva rensa hängrännorna ännu oftare.  Det kan även vara en god idé att införskaffa en självrensande lövsil som ser till att hålla fripassage för vattenavförseln.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.